Dopravníky

V našej ponuke máme široký sortiment rôznych dopravníkov, nakladačov, obracačov, dopravníkových pásov a iných zariadení. Technické prevedenie ako je dĺžka, šírka, výkon motorov a ich vzájomné prepojenie má mnoho variant. Snažíme sa na základe predstáv a požiadaviek zákazníkov reagovať na ich potreby, inovovať a vyvíjať ďalšie dopravníkové systémy.

Chceme uľahčiť manipuláciu s guľatinou, jej nakladanie a obracanie. Pri obrábanom materiáli je možnosť predĺženia podávacích stolov, triedenie a posuv materiálu pomocou rôznych, valčekových dopravníkov. V ponuke máme aj dopravníky slúžiace na exportovanie drevného odpadu.

Dopravné zariadenia minimalizujú hlavne ťažkú, fyzickú prácu s guľatinou a obrábaným materiálom a po určitom časovom období vracajú náklady spojené s ich realizáciou.Pozdĺžne dopravníky guľatiny

Pozdĺžne dopravníky materiálu

Galéria 

Priečne dopravníky guľatiny

Galéria 

Priečne dopravníky materiálu

Galéria 

  • SawTech s.r.o.
    Němcovej 18
    040 01 Košice
    Slovenská republika
  • IČO: 46 798 218
    IČ DPH: SK2023591647


Sawtech, s.r.o., Němcovej 18, 040 01 Košice
Mob: +421(905)-372-891 Email: info@sawtech.sk