uhlové píly

uhlové píly

Uhlová píla je vyrobená z kvalitnej oceľovej konštrukcie tak, aby ju bolo možné nasadiť v nepretržitých prevádzkach. Pomocou pílových kotúčov umožňuje uhlová píla rezanie v dvoch smeroch dopradu aj dozadu. Píla svojou variabilitou a spoľahlivosťou je schopná vyhotoviť materiál rýchlo a podľa potreby zákazníka.

kockovačky

kockovačky

Kockovačka predstavuje rozrezávaciu pílu, ktorá slúži na výrobu kociek. Rozmery kociek sa nastavujú pomocou šablón v otočnom bubne stroja. Na hriadeľ je možné nasunúť 9 až 17 pílových kotúčov. Stroj je vyrobený z oceľovej konštrukcie a je navrhnutý tak, aby výrazne znížil dobu spracovania materiálu.

Drevoobrábacie linky

drevoobrábacie linky

Drevospracujúce linky zabezpečujú automatizáciu výroby, pričom od úrovne automatizácie závisí, či ide o ručnú, poloautomatickú alebo automatickú linku. Výsledkom využitia drevospracujúcej linky je vyhotovenie presného a kvalitného výstupu. Poskytujeme tiež drevospracujúce linky vyhotovené na mieru.

Drevoobrábacie
stroje

V roku 2003 sme sa zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu LIGNUM - EXPO, kde sme získali prestížne ocenenie v oblasti prvotného spracovania guľatiny. Novú a zároveň najväčšiu drevoobrábaciu linku na spracovanie guľatiny medzi konkurenciou sme predviedli v roku 2012 opäť na medzinárodnom veľtrhu LIGNUM - EXPO.

Klientom ponúkame drevoobrábacie stroje, ich dovoz, montáž, zaškolenie obsluhy, záručný i pozáručný servis.

Pílové kotúče

Rezanie pílovými kotúčmi je vo všeobecnosti najrozšírenejším spôsobom obrábania dreva. Rôzne formy ich konštrukcií umožňujú rezanie vo všetkých smeroch vzhľadom k smerovaniu drevných vlákien, pričom najčastejším je rezanie pozdĺžne a priečne. Pílovým kotúčom sa zvyčajne rozrezáva obrobok na menšie časti, čo umožňujú píly omietacie, skracovacie či rozmietacie a taktiež sa upravuje tvar obrobku pomocou univerzálnych píl.

Naša firma sa zaoberá aj predajom pílových kotúčov, ktoré ponúkame formou našich cenníkových katalógov. Pílové kotúče ponúkame v dvoch kategóriách, z ktorých má každá svoj sortiment a členenie.

V katalógoch uvádzame aj možnosť opráv použitých pílových kotúčov. Opravené pílové kotúče zasielame kuriérskou službou Remax priamo až k zákazníkovi.

Veríme, že vám pomôžeme dodať kvalitné výrobky za výhodnú cenu.

  • SawTech s.r.o.
    Němcovej 18
    040 01 Košice
    Slovenská republika
  • IČO: 46 798 218
    IČ DPH: SK2023591647


Sawtech, s.r.o., Němcovej 18, 040 01 Košice
Mob: +421(905)-372-891 Email: info@sawtech.sk