Podmienky Ochrany Osobných Údajov

SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto poskytujete súhlas našej spoločnosti SawTech s.r.o., sídlo Němcovej 31/18, 040 01 Košice,

Slovenská republika, IČO: 46 798 218, zapísanej v obchodnom registri na Okresnom súde Košice I,

oddiel Sro, vložka číslo 30568/V, aby v zmysle nariadení a zákonov (ďalej len zákona o ochrane osobných údajov) spracovávala osobné údaje:

 

 • Názov spoločnosti
 • Meno a priezvisko
 • Email
 • Mobil

 

Tieto údaje sú potrebné pre účely prvého kontaktu s potencionálnym klientom a pre marketing.

K tomuto spracovaniu týmto udeľujete svoj súhlas. Svoj súhlas môžete kedykoľvek zrušiť napr. zaslaním emailu na office@sawtech.sk - kancelária, alebo písomne na adresu firmy.

Podľa zákona o ochrane osobných údajov môžete a máte právo:

 

 • Kedykoľvek zrušiť svoj súhlas
 • Žiadať od nás informáciu aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • Žiadať od nás vysvetlenie o spracovávaní osobných údajov
 • Tieto údaje aktualizovať, alebo opraviť

 

Ak máte pochybnosti o spracovávaní Vašich osobných údajov, prosím informujte nás.

 • SawTech s.r.o.
  Němcovej 18
  040 01 Košice
  Slovenská republika
 • IČO: 46 798 218
  IČ DPH: SK2023591647


Sawtech, s.r.o., Němcovej 18, 040 01 Košice
Mob: +421(905)-372-891 Email: info@sawtech.sk